Centrum Leczenia Żywieniowego Nutricare

 

 

 
12 313 19 06

Centrum Leczenia Żywieniowego

Właściwe żywienie jest warunkiem zdrowego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizmu; wspomaga leczenie chorób, rehabilitację, zdolność do obrony przed infekcjami. Dla osób przewlekle chorych, mających trudności z połykaniem normalne odżywianie doustne jest bardzo często niewystarczające lub niemalże niemożliwe. Tacy pacjenci wymagają żywienia z użyciem zgłębników nosowo-żołądkowych lub przez gastrostomię (jejunostomię). Dzięki użyciu specjalnie opracowanych diet przemysłowych oraz wykorzystaniu metody bezpośredniej podaży pokarmu do żołądka lub jelita możliwe jest dostarczenie wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu substancji odżywczych.
Centrum Leczenia Żywieniowego Nutricare obejmuje swoją opieką wszystkich pacjentów wymagających leczenia żywieniowego. Są to zarówno osoby przygotowujące się do zabiegów operacyjnych, pacjenci onkologiczni, z zaburzeniami wchłaniania pokarmu z przewodu pokarmowego, sportowcy, jak również osoby wymagające opieki domowej lub przebywające w instytucjach medycznych. Szczególną grupą osób są pacjenci wymagający intensywnej rehabilitacji, u których właściwe żywienie jest kluczem do sukcesu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i starannie skompletowanemu zespołowi osób uczestniczących w procesie leczenia jesteśmy w stanie zapewnić każdy rodzaj opieki i pomocy osobom wymagającym leczenia żywieniowego. Staramy się żeby nasi pacjenci byli nie tylko lepiej odżywieni, ale również zadowoleni z naszej obecności w ich życiu.

Proces diagnostyki i leczenia prowadzimy w oparciu o standardy Polskiego Towarzystwa Żywienia Do-Pozajelitowego i Metabolizmu raz European Society for Clinical Nutrition and Metabolism.