Centrum Leczenia Żywieniowego Nutricare

 

 

 
12 313 19 06

Żywienie domowe

Każdego dnia szpitale opuszczają pacjenci, u których proces leczenia choroby podstawowej został zakończony lub przerwany i którzy wymagają leczenia żywieniowego prowadzonego w warunkach domowych. Do tej grupy należą pacjenci z oddziałów neurologicznych i neurochirurgicznych (po udarach mózgu, urazach czaszkowo-twarzowych, ze stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem bocznym zanikowym), oddziałów geriatrycznych (zaburzenia połykania prowadzące do zachłystowego zapalenia płuc), pediatrycznych (wady wrodzone), chirurgicznych (po rozległych operacjach), endokrynologicznych, gastroenterologicznych oraz wszyscy pacjenci z nieprawidłowym stanem odżywienia.
Warunkiem ich dalszego leczenia, rehabilitacji a w skrajnych przypadkach życia, jest właściwe leczenie żywieniowe w warunkach domowych.
Centrum Leczenia Żywieniowego Nutricare oferuje konsultacje żywieniowe oraz opiekę domową dla pacjentów wymagających leczenia żywieniowego. Polega ona na całodobowej możliwości telefonicznej konsultacji z lekarzem i pielęgniarką, w sytuacjach tego wymagających konsultacji lekarza lub pielęgniarki w domu, monitoringu procesu leczenia żywieniowego (badania laboratoryjne) oraz u osób tego wymagających wytworzenia permanentnego dostępu do przewodu pokarmowego (gastrostomii). Jednocześnie prowadzone jest żywienie z użyciem zbilansowanych diet przemysłowych, co pozwala na zapewnienie odpowiedniej podaży białkowo-kalorycznej oraz na uproszczenie procesu karmienia.