Centrum Leczenia Żywieniowego Nutricare

 

 

 
12 313 19 06

Żywienie w instytucjach medycznych

Od 2011r Centrum Leczenia Żywieniowego Nutricare współpracuje z instytucjami medycznymi m.in. zakładami opiekuńczo-leczniczymi, domami pomocy społecznej, domami spokojnej starości, centrami rehabilitacji, prowadząc pełne leczenie żywieniowe u wymagających tego pacjentów. Możemy pochwalić się długoletnią, profesjonalną i udokumentowaną współpracą z kilkoma ZOLami w południowej Polsce.
Mamy również przyjemność współpracować z jednym z najlepszych ośrodków rehabilitacji w Polsce - Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum. Wspólnie staramy się osiągnąć cel, którym jest przywrócenie sprawności i samodzielności pacjentom wymagającym rehabilitacji.

Nasza Poradnia Żywieniowa działająca w ramach Centrum Leczenia Żywieniowego spełnia wszystkie standardy i wymogi wynikające zarówno z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6.11.2013 roku „w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej” ( strony od 136 do 139 ) jak i z zarządzeniami Prezesa NFZ z dnia 30.05.2018 roku „w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej” ( par 14 ) oraz z dnia 29.06.2018 roku „w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne”(par.20 pkt 2), kwalifikując a następnie monitorując żywienie dojelitowe przy łóżku pacjenta. Możemy pomóc też przy wytworzeniu permanentnego dostępu do przewodu pokarmowego, starając się ograniczyć uciążliwy dla pacjenta czas przebywania poza ZOLem do minimum. Działamy dla dobra pacjentów, swoją obecnością nie zaburzając pracy ZOLu.